Wyniki Archiwalne

1. Runda Gravel Masters 28.02.2016
1. Runda Gravel Masters 18.06.2016
1. Runda Tarmac Masters 09.04.2016
KJS - Super Special Stage Kopalnia 2015
SKJS - Super Special Stage Kopalnia 2015
3. Rajd Okręgowy Rally Masters 2015
7. KJS Rally Masters 2015
Rajd Okręgowy Rally Masters 11.07.2015
Super KJS Rally Masters 11.07.2015
Rally Masters - Rajd Okręgowy - 18 kwietnia 2015
Rally Masters - Super KJS - 18 kwietnia 2015
RM KJS 07-2014
Rally Masters KJS - 20 wrzesień 2014
1. Rally Masters 09.2013